Autocad

Basis Autocad 2D

AUTOCAD BASIS (4 dagen)

Het lesprogramma:

Onderstaande onderwerpen worden op een praktijkgerichte manier behandeld aan de hand van praktische oefeningen. U leert te werken volgens de ISO tekennormen. Ook Mac gebruikers kunnen deze opleiding volgen. De lesgever gaat in op de verschillen tussen de Windows en Mac versies van AutoCAD.

De werkomgeving verkennen

 • AutoCAD opstarten, afsluiten en schermindeling
 • Instellen van de workspace
 • The Ribbon leren gebruiken
 • De commandline toepassen
 • Scherminfo weergeven en verbergen
 • De werkbalk snelle toegang
 • Instellen van de klassieke werkbalk i.c.m. the ribbon
 • De werkomgevingen modelspace en Layout

Vectoriëel objecten tekenen

 • Tekenschalen
 • De verschillende invoermethodes van lijnen
 • Selectie- en edit-methodes
 • Bewerkingen ongedaan maken,herstellen en herhalen
 • Drawing settings o.a. objectsnap
 • Commando invoer via het menu, the ribbon en de commandline

Basis tekenhandelingen

 • Nieuwe tekening openen, bestaande tekening openen en opslaan van een tekening
 • Tekeningen openen en opslaan (op harde schijf en in de cloud met AutoCAD 360)
 • Tekenen van lijnen, cirkels, bogen, ellipsen en complete figuren
 • Tekenen van polylijnen, traces, multy-lines, poly-lines, enz
 • Effectief werken met de OSNAP
 • Kopiëren, verplaatsen, roteren, offset, wijzigen, enz.
 • Werken met symbolen (oproepen, roteren, verschalen)
 • Zoom en pan, enz
 • Werken met teksten
 • Werken met iPAD en Android tablet

Geavanceerde tekenhandelingen

 • Werken met lagen (aanmaken, wijzigen, verplaatsen, enz.)
 • Arceringen toepassen en instellen
 • Verschillende kleuren en lijntypes instellen en toepassen
 • Verschalen, verlengen en verkorten (stretching)
 • Bematen van tekeningen
 • Instellen en werken met templates
 • Object eigenschappen
 • Tekeningdelen overzetten naar ander tekeningen
 • Aanmaken en wijzigen van eigen symbolen
 • Onderzoek commando’s
 • Berekenen van oppervlak, omtrek en hoeveelheid
 • In projectteams samenwerken aan tekeningen (werken met AutoCAD 360 in de Cloud)
 • On-line en Off-line tekeningen bewerken met Ipad en Android tablet

Afdrukken

 • Afdrukken vanuit model
 • Instellen van een layout werkomgeving
 • Instellen van de de tekeninglayout als voorbereiding op het afdrukken
 • Afdrukken vanuit layout

Help

 • Helpfunctie op basis van sleutelwoorden
 • Help zoeken vanuit de inhoudsopgave met helpfuncties
 • Het helpvenster gebruiken

Locatie

Goes of Bergen op Zoom

Duur

4 dagen of 10 avonden

Aantal deelnemers

4-8 deelnemers

Tarief

€ 1.050,00 p.p. inclusief lesmateriaal en certificaat

AutoCad 2D Expert

Het lesprogramma:

Onderstaande onderwerpen worden op een praktijkgerichte manier behandeld en door middel van oefeningen en cases toegepast. Ook Mac gebruikers kunnen deze opleiding volgen, al bestaan er verschillen tussen de Windows en Mac versies.

Geavanceerde technieken

 • Werken met XREF's
 • Layer management
 • Andere bestandstypen (o.a. images en pfd) koppelen aan een tekening
 • Geavanceerde block's maken
 • Geavanceerde attributes toepassen
 • Parametrisch tekenen van vorm- en maatvoorwaarden
 • Maken en aanpassen van dynamische blok's
 • Exporteren van attribute gegevens naar Excel en Access o.a. t.b.v. van stuklijsten.
 • Importeren van gegevens uit Excel in de tekening
 • Werken met meerdere schalen in layouts
 • Werken met sheetsets
 • Maken van Macro's en scripts
 • Introductie in het 3-dimensionaal tekenen
 • Tekeningversies en revisies beheren
 • Reparatietechnieken van beschadigde tekeningbestanden
 • Verwijderen van niet gebruikte elementen uit de tekening
 • Verspreiden/beschikbaar stellen van tekeningen in verschillende formaten en versies.
 • Tekeningen inclusief gekoppelde informatie en tekeningen verzenden

De werkomgeving aanpassen

 • Instellen van de workspace
 • Het aanpassen van de ribbon
 • De voorkeursinstellingen van AutoCAD aanpassen aan uw voorkeur en werkomgeving (netwerk instellingen en standalone werken)
 • Een volledige template (teken standaard) aanmaken met layers, styles (Dim, tekst, multyleaderstyle, …)
 • Aanmaken en aanpassen van toolpallets (o.a. symboolbibliotheek)
 • Geavanceerde layouts instellen met layerkleuren in viewports en Spacetrans
 • AutoCAD app op de smartphone

Voorkennis/ervaring:

U hebt kennis op het niveau van de cursus AutoCAD basis
U heeft kennis van het openen en opslaan van bestanden en basiskennis in het werken met een tekstverwerker zoals kladblok of MS-Word.
Het is een voordeel als u over een basiskennis van Excel beschikt.

Wilt u voorafgaand aan deze opleiding over één of meerdere onderdelen snel uw kennis ophalen? Vraag dan naar de korte "pre-course" online-training.

Locatie:

Goes of Bergen op Zoom

Opleidingsduur:

3 dagen

Tarief:

 780,00 p.p. inclusief lesmateriaal, certificaat en verzorging

 

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning