Voorman Plus BOB

Voor wie bestemd?
De opleiding Voorman B&U is bestemd voor medewerkers met een BBL3 achtergrond die in de komende periode doorgroeien naar de functie van Voorman.
Zij beschikken over een goede vakkennis, zijn de betere vaklieden op de bouw, en hebben door hun kennis, kunde en inzet een meer aansturende rol gekregen op hun projecten. Ze krijgen op een project een sturende rol, waarin ze de uitvoering en planning bewaken, zorgen dat het materiaal op tijd is en ze bewaken de uren, terwijl ze zelf ook nog meewerken. In hun functie sturen ze eigen personeel en onderaannemers aan.

Toelatingsvoorwaarden:
De deelnemer beschikt over een BBL3 opleiding en 5 jaar werkervaring als vakman. Hij heeft ervaring in woningbouwprojecten of utiliteitsbouwprojecten.
Functieniveau:
Op basis van de CAO geeft de voorman leiding aan ongeveer 5 vaklieden en voert taken uit op gebied van:
• Controleren van gegevens
• Aansturen van ploegmedewerkers (eigen en onderaannemers)
• Opstellen en bewaken van dagplanningen
• Kwaliteit bewaken, afwijkingen en tekortkomingen registreren en het nemen van corrigerende maatregelen
• Uitvoeren van ontvangst- en kwaliteitscontroles
• Begeleiden van inzet van mensen, materiaal, materieel en onderaannemers op eigen vakonderdeel
• Toezien op naleving van de veiligheidsvoorschriften

Uitgangspunt:
De voorman werkt onder de verantwoordelijkheid van de (hoofd)uitvoerder redelijk zelfstandig op de bouw, waar hij een ploeg aanstuurt en hierbij zelf ook meewerkt.
Om de functie voorman goed te kunnen uitvoeren dient hij naast zijn vakmanschap ook kennis en kunde te ontwikkelen van die aspecten die er voor zorgen dat een bouwproject soepel gaat verlopen. Naast vakinhoud verbetert hij zijn communicatieve vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten.

Opzet van de opleiding:
De lessen sluiten aan bij de praktische leerstijl van de deelnemers. De theorie wordt op praktische wijze behandeld, waarbij de nadruk ligt op direct toepassen op het eigen werk. Opdrachten en huiswerk zijn met name gericht op ‘doe’ activiteiten.

Opleidingsdetails:
6 lesdagen
2 coachgesprekken
1 eindpresentatie
5 à 6 maanden looptijd
Prijs: € 2.850,- excl. BTW
10 -12 deelnemers

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning