Veilig en Gezond Tillen

Invloed op fysieke belasting, spaar je rug

Deze module is geschikt voor medewerkers die (veelvuldig) moeten tillen zoals bijvoorbeeld bouwplaatspersoneel, magazijnmedewerkers en glaszetters. Het is bedoeld als preventieve maatregel om de gezondheidsrisico’s door fysieke overbelasting te minimaliseren.

Doel
Het doel van de Toolbox is het vergroten van de bewustwording en inspireren tot een gedragsverandering zodat de deelnemers vanuit een intrinsieke motivatie een keuze maken zelf invloed te krijgen en te houden op fysieke belasting en daarmee op de duurzame inzetbaarheid.

Inhoud
De Toolbox is een interactieve bijeenkomst, waarin theorie en praktijk veelvuldig worden afgewisseld. De centrale vraag is: wat ik zélf doen om een balans te krijgen en te houden tussen fysieke belasting en mijn belastbaarheid. De deelnemer krijgt ook te maken met vraagstukken als: Wat is de invloed van mijn werkhouding, werktechniek en werktactiek en ga ik voldoende slim om met de PBM’s, hulpmiddelen, ergonomie en omstandigheden? En wat betekent het voor mijn fysieke gezondheid op de korte en lange termijn?

Theorie
Tijdens de Toolbox wordt plenair voorlichting gegeven over het ontstaan en voorkomen van lichamelijke klachten. Het nut van preventie en van het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik - lichaamshouding, werktechniek en werktactiek - komen aan de orde. Er wordt telkens een relatie gelegd naar de werkzaamheden van de deelnemer. Er is bovendien aandacht voor de essentie van en adequate acties bij vroegsignalering. Indien mogelijk, wordt tijdens de theorie KAHOOT ingezet.

Praktijk
Vervolgens worden plenair de basisprincipes van het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik - dat is de combinatie van een optimale werkhouding, werktechniek en werktactiek - doorgenomen en aan de hand van het zogenaamde 5 sterrenprincipe getraind. Dit 5 sterrenprincipe wordt vertaald naar het bukken, tillen, staan, zitten, reiken, duwen en trekken tijdens dagelijkse werkzaamheden. De vertaalslag naar de praktijk is op individuele basis en op de eigen werklocatie. De training is gericht op de PDCA cyclus, het motto is: ‘ervaren, denken, doen’.

Voorafgaand aan de Toolbox

- wordt een Intake gedaan: een inventarisatie van de meest voorkomende werkzaamheden en het lichaamsgebruik tijdens dagelijkse werkactiviteiten. 
- ontvangen de deelnemers een inventarisatieformulier met onderstaande vragen

o Wat ervaar ik als een belastende activiteit?
o Wat kan de organisatie hierin betekenen?
o Wat kan ik zelf doen?
o Wat heb ik daarvoor nodig?

Het invullen van het inventarisatieformulier ondersteunt het bewustwordingsproces richting persoonlijke aandachtspunten en het oplossingsgericht denken.

Individuele Werkplektraining
Tijdens dit onderdeel zijn de deelnemers aan het werk en de coach traint met iedere deelnemer het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik op de eigen werkplek. De coach geeft, waar nodig, aanvullende individuele tips en adviezen over het Dynamisch & Gezond Lichaamsgebruik en ergonomische omstandigheden.

Duur
Klassikaal 1 dagdeel: individueel 1 uur per persoon

Groepsgrootte
Maximaal 10 personen per groep

Tarief 
€ 275,00 p.p. bij minimaal 8 deelnemers

Locatie
Bouwmensen Zuid West

Begeleiding
De cursus wordt verzorgd door een gediplomeerd fysiotherapeut, die opgeleid is tot Register FysioCoach® door Triple Dynamixs Preventie & Coaching. Deze coach is een gespecialiseerde deskundige op het gebied van ergonomie en zelfmanagement: een gedragsmatige aanpak om fysieke overbelasting op te lossen en/of te voorkomen. De coach is in het bezit van een geldig VCA certificaat.

Resultaat
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning