Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Elke organisatie is volgens de Arbowet verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Deze preventiemedewerker is onder andere belast met het maken van de RI&E. Daaruit blijkt hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn.

Doelgroep

Iedereen die door zijn werkgever wordt aangesteld als preventiemedewerker.

Inhoud

  • Kennis over de huidige wet- en regelgeving Arbo en WoR
  • Kennis over de plaats en positie van de preventiemedewerker
  • Inhoud geven aan Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Opstellen en bewaken van een Plan van Aanpak
  • Uitvoeren van Arbo-maatregelen
  • Kennis over het adviseren van werkplekinrichting
  • Kennis over het geven van voorlichting en instructie over Arbo
  • Kennis van arbeidsomstandigheden

“Ik kan nu vorm en inhoud geven aan in- en externe processen voor het opstellen en actueel houden van de (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak. Ik heb tevens een flinke basiskennis rondom arbeidsomstandigheden opgedaan.”

 

Locatie

Goes of Gilze

Duur:

1 dag van 09.00 - 17.00 uur

Aantal deelnemers:

maximaal 12

Resultaat:

NIBHV examen en NIBHV certificaat (5-jaarlijks opfrissen is wenselijk)

Tarief:

€ 299,00 p.p. inclusief lesmateriaal, lunch en certificaat

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning