Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) CROW 400

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Een DLP’er wordt geacht kennis van zaken te hebben met betrekking tot:

 • De Arbo-wet (onder andere de rechten en plichten).
 • De CROW-publicatie 400.
 • Risico’s bij werken met verontreinigde grond en de blootstellingsrisico’s.
 • Maatregelen bij overslag en vervoer van verontreinigde grond.
 • Indeling van het terrein of werkgebied.
 • De werking en onderhoud van overdrukfilterinstallaties.
 • Cocktailbenadering van toxische stoffen (gezondheidskundig).
 • Veiligheidsklasse indeling en bijbehorende maatregelen bij het werken met verontreinigde grond en water, zoals bedoeld in de CROW-publicatie 400.
 • Verrichten van luchtkwaliteitsmetingen
 • De van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Arbo-wet en regelgeving.
 • Blootstellingrisico’s.
 • Het begrip veiligheidsklassen.
 • Het treffen van adequate maatregelen en voorzieningen.
 • Het bepalen van een meetregime en het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.
 • Het op de juiste wijzen toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • CROW-publicatie 400.

Duur
Volledige cursus: 2 lesdagen van 09:00 tot 16:00

Examen

Op de laatste lesdag wordt ’s middags het examen afgenomen door Examenbureau Benelux. Indien dit voldoende wordt afgesloten ontvang je een persoonsgebonden certificaat dat 5 jaar geldig is.

Tarief
2-daagse cursus € 660,00 (exclusief BTW)
1-daagse cursus € 420,00 (exclusief BTW) met zelfstudie
Voor de cursus is het verplicht in het bezit te zijn van de CROW 400 publicatie.

Deze prijzen zijn inclusief lesmateriaal en verblijfskosten (waaronder koffie/thee/water, lunch, etc).

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning