Communicatie en leidinggeven voor voorlieden

Communicatie en Leidinggeven voor Voorlieden/Uitvoerders

Doel:
De functie van uitvoerders en voorlieden verandert. Communicatie, leidinggeven,
organisatie en planning worden steeds belangrijker. Deze ontwikkeling betekent dat de
uitvoerders en voorlieden van vandaag beschikken over goede communicatieve
vaardigheden en in staat zijn een bouwplaats goed te managen. Technische kennis alleen is
niet meer voldoende. Deze training is erop gericht uitvoerders en voorlieden verder te
bekwamen in professioneel leiderschap.

Doelgroep:
Uitvoerders en voorlieden die zich verder willen ontwikkelen als professioneel leidinggevende op de bouwplaats

Programma:
Dag 1:
 Gedragsvoorkeuren: (her)ken je eigen voorkeursgedrag en het voorkeursgedrag
van personen in je directe omgeving;
 Inzicht in eigen leiderschap
 Leerdoelen formuleren
 Krijgen van invloed
 Omgaan met werkbeleving bouwplaats personeel
 Behandelen van persoonlijke cases
 Persoonlijke opdrachten formuleren

Dag 2:
 Bespreken opdrachten en praktijkervaringen
 Verdieping kennis en vaardigheden leiderschap
 Omgaan met belemmerende of negatieve overtuigingen
 Omgaan met positie tussen kantoor en bouwplaats
 Effectief samenwerken en communiceren met andere uitvoerders, projectleiders,
calculatie en werkvoorbereiding.
 Workshop overtuigend overkomen (gericht op houding, stemgebruik, mimiek, etc.)
 Persoonlijk ontwikkelplan

Duur:
2 dagen

Groepsgrootte:
8 tot 12 personen

Tarief:
€ 875,00 p.p. op locatie Bouwmensen Zuidwest, inclusief lunch, lesmaterialen, DISC-analyse en certificaat

 

Inschrijven

Gegevens Cursist