Toezichthouder Steigergebruik

Toezichthouder Steigergebruik

Doel van de cursus: 
De toezichthouder steigergebruik is verantwoordelijk voor het toezicht in de gebruiksfase. Aangezien deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen, is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient hij/zij te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steiger Gebruik.

Bestemd voor: 
Alle medewerkers die steigers moeten kunnen beoordelen

Inhoud van de cursus: 
De deelnemer leert de volgende competenties:

  • Bekend zijn met en kunnen toepassen van de regels ten aanzien van montagehandelingen, controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik hiervan.
  • Bekend zijn met relevante termen en begrippen in de steigerbouw.
  • Bekend zijn met de verschillende steigertypen en –soorten, alsmede de belastingklassen met hun toepassingen.
  • Weten welke eisen steigergebruikers stellen aan een veilige en doelmatige steiger.
  • Weten welke eisen moeten worden gesteld aan de ondergrond, onderstopping, voetplaten, staanders, liggers, diagonalen, kortelingen, steigerdelen/vloerelementen, leuningen, kantplanken, netten/zeilen en aansluitingen van bouwliften,
  • In staat zijn om [standaard]steigerconfiguraties, op grond van de Richtlijn Steiger, de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen.
  • In staat zijn om op doelmatige wijze te rapporteren over de staat van de steiger, ook op veiligheidsgebied, bij steigeroverdracht, eventueel tussentijdse en periodieke inspecties.

Resultaat: 
CertificaaToezichthouder Steigergebruik met geldigheid van 5 jaar

Cursusduur 
1 dag

Locatie 
In company of op een van de opleidingslocaties van Bouwmensen

Aantal deelnemers 
8 – 15 personen

Cursusprijs: 
€ 275,00 per persoon exclusief BTW inclusief lunch, accommodatie, cursusmateriaal en certificaat

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning