Verwerken van kitten

Verwerken van Kitten

Doel van de cursus: 
Kennis opdoen van de diverse kitten, hun eigenschappen, verwerkingsmethoden, voorschriften en keuzecriteria.

Bestemd voor: 
Vaklieden, voorlieden en assistent-uitvoerders.

Inhoud van de cursus: 
Theorie:

 • Vaststellen beginsituatie en verwachtingen cursisten
 • Waarom kitvoegen en toepassingsgebied
 • Eisen en voorwaarden die aan kit en kitverwerking gesteld worden
 • Materiaaleigenschappen
 • Benodigde gereedschappen
 • Applicatie (aanbrengen van kit bij diverse constructies)

Praktijk:

 • Spuitmondafmeting Werkrichting
 • Stoppen met werken en dan weer verder gaan
 • Veiligheid en gezondheidsaspecten
 • Werkkwaliteit
 • Opruimen, schoonmaken morswerk
 • Afvalverwerking

Resultaat: 
Certificaat van deelname

Cursusduur: 
1 dag

Locatie van de cursus: 
Bij een van de regionale opleidingsbedrijven of in company

Cursusprijs: 
€ 295,00 per persoon exclusief BTW inclusief lunch, accommodatie, cursusmateriaal en certificaat

Groepsgrootte: 
8 – 15 personen

Inschrijven

Gegevens Cursist