Praktijktraining luchtdicht bouwen EPC

Luchtdicht Bouwen

De eisen voor energieprestaties van gebouwen zijn flink aangescherpt. De EPC wordt steeds strenger om ons voor te bereiden op energieneutraal bouwen vanaf eind 2020. Ook voor nieuwe kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen geldt een steeds lagere EPC.

Het bereiken van een goede luchtdichtheid is één van de voorwaarde om aan verplichtingen en geldende gestelde eisen te voldoen. Bij steeds meer projecten wordt door middel van infraroodopnamen en luchtdichtheid metingen gecontroleerd of de energieprestatie in de praktijk overeenkomt met de energieprestatie waar de bouwvergunning op is verleend.

Niet alle bouwbedrijven en haar medewerkers zijn zich voldoende bewust van het belang van goed isoleren en luchtdicht bouwen. Gevolg kan zijn dat materialen niet juist worden aangebracht, de uitvoering hierdoor niet functioneel is en warmteverliezen kunnen veroorzaken. Herstellen van deze warmteverliezen (bv. openingen in de isolatie en onbedoelde luchtlekken is vaak moeizaam en kostbaar. Het is daarom belangrijk dat (medewerkers van) bouwbedrijven goed op de hoogte zijn van hoe goed te isoleren en luchtdicht te bouwen.

Resultaat
Middels deze cursus worden de deelnemers zich bewust van het belang van Goed en Deugdelijk Bouwen en de gevolgen van een onjuiste uitvoering. In het praktijkgedeelte wordt uitgebreid geoefend met het juist aanbrengen van diverse materialen. 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Isolatie
  • Luchtdichting
  • Ventilatie
  • Waterkering
  • Veel voorkomende vergissingen
  • Kwaliteit aangeleverde producten vanuit timmerfabrieken
  • Controles op functionaliteit
  • Gezondheid en comfort
  • Schijnveiligheden

Doel
Na afloop van de cursus zijn deelnemers bekend met de principes van luchtdicht bouwen en kunnen zij dit toepassen in de praktijk.

Duur opleiding
2 dagdelen (+/- 8 uur incl. pauze)

Aantal deelnemers
6-15 deelnemers

Locatie
Bouwmensen Zuidwest

Tarief
€ 295,00 p.p. exclusief BTW
 

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning