Keurmeester ladder, trappen en rolsteigers (conform NEN 2484)

Doelgroep
Wilt u ladders, trappen, rolsteigers, valbeveiligingsmiddelen, hijs- en hefmiddelen keuren? Dan is de erkende en praktisch ingevulde keurmeester combinatie cursus een goede keuze voor u! De cursus leidt keurmeesters op een praktische wijze op tot erkend keurmeester voor ladders, trappen en rolsteigers, valbeveiliging en hijsmiddelen.

De cursisten van de keurmeester cursus zijn na afloop bevoegd voor zowel het keuren van arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden als externe keurmeester. Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Doel
Het keuren van klimmaterieel, valbeveiligingsmiddelen en hijsmiddelen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van arbeidsmiddelen opgenomen. De training leidt op tot voldoende onderricht persoon in het kader van de arbowet om zelfstandig keuringen aan deze middelen uit te voeren.

Inhoud
Onderwerpen die in het theoriedeel behandeld worden:

  • Keuring van ladders, trappen, rolsteigers, hijs- hef- en valbeveiligingsmiddelen;
  • Keuringsbevoegdheid;
  • Wetgeving: arbowet, NEN 2484, NEN-EN 1004, EN 1147, NEN 341, EN 361, EN 363, etc;
  • Typen ladders, trappen, rolsteigers, hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen;
  • Voor kranen geldt een maximale WLL van 2 ton. (Hierboven is TCVT regelgeving van toepassing en wordt niet behandeld) ;
  • Materiaalsoorten, kenmerken, constructief inzicht;
  • Uitvoeren keuringen aan klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen;
  • Toepassen van checklijsten voor het keuren van klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen;
  • Administratieve afhandeling van inspecties aan klimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen.
  • Ook wordt tijdens de keurmeester cursus ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Werkwijze
De cursus keuren kimmaterieel, valbeveiliging en hijsmiddelen bestaat uit een mix van een theorie en een praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkdeel leren cursisten een inschatting te maken van verschillende typen beschadigingen. Op deze manier is men na afloop van de cursus goed in staat klimmaterieel op veiligheid te beoordelen.

Resultaat cursus Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging 
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Keurmeester NEN3140. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging
1 dag

Locatie cursus Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging
Bij een van de regionale opleidingsbedrijven in Goes Bergen op Zoom Terneuzen Middelharnis of in company

Cursusprijs Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging 
Prijs Keurmeester cursus: € 250,00 per persoon exclusief BTW

inclusief lunch, accommodatie, cursusmateriaal en certificaat

Groepsgrootte cursus Keurmeester klimmaterieel en valbeveiliging
8 – 15 personen

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, praktijkexamen, certificaat en lunch.

Inschrijven? 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden of kijk of de opleiding al op de planning staat.

Neem contact op

Bekijk planning