Keurmeester ladder, trappen en rolsteigers (conform NEN 2484)

Doelgroep
Wilt u ladders, trappen, rolsteigers, valbeveiligingsmiddelen, hijs- en hefmiddelen keuren? Dan is de erkende en praktisch ingevulde keurmeester combinatie cursus een goede keuze voor u! De cursus leidt keurmeesters op een praktische wijze op tot erkend keurmeester voor ladders, trappen en rolsteigers.

De cursisten van de keurmeester cursus zijn na afloop bevoegd voor zowel het keuren van arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden als externe keurmeester. Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Doel
Het keuren van klimmaterieel. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van arbeidsmiddelen opgenomen. De training leidt op tot voldoende onderricht persoon in het kader van de arbowet om zelfstandig keuringen aan deze middelen uit te voeren.

Inhoud
Onderwerpen die in het theoriedeel behandeld worden:

  • Keuring van ladders, trappen, rolsteigers
  • Keuringsbevoegdheid;
  • Wetgeving: arbowet, NEN 2484, 
  • Typen ladders, trappen, rolsteigers
  • Materiaalsoorten, kenmerken, constructief inzicht;
  • Ook wordt tijdens de keurmeester cursus ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Werkwijze
De cursus keuren kimmaterieel bestaat uit een mix van een theorie en een praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkdeel leren cursisten een inschatting te maken van verschillende typen beschadigingen. Op deze manier is men na afloop van de cursus goed in staat klimmaterieel op veiligheid te beoordelen.

Resultaat cursus Keurmeester klimmaterieel 
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Keurmeester NEN3140. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur Keurmeester klimmaterieel
1 dag

Locatie cursus Keurmeester klimmaterieel en
Bij een van de regionale opleidingsbedrijven in Goes Bergen op Zoom Terneuzen Middelharnis of in company

Cursusprijs Keurmeester klimmaterieel
Prijs Keurmeester cursus: € 275,00 per persoon exclusief BTW

inclusief lunch, accommodatie, cursusmateriaal en certificaat

Groepsgrootte cursus Keurmeester klimmaterieel 
8 – 15 personen

Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief BTW, incl. cursusboek, praktijkexamen, certificaat en lunch.

Inschrijven

Gegevens Cursist