Corona maatregelen

Lockdown 15-12

M.i.v. 15 december zijn onze locaties gesloten voor volwassenscholing. Deze sluiting zal in ieder geval tot 18 januari duren. Wij zullen weer starten met de cursussen en trainingen als de maatregelen dat toelaten. Wij wensen iedereen mooie feest- en vakantiedagen en uiteraard goede gezondheid toe.


 

Hieronder staan de richtlijnen waar wij ons als Bouwmensen aan houden, als gevolg van de maatregelen van de overheid en het RIVM om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. 

Protocol Bouwmensen Scholing Zuid West

Algemene Richtlijnen

 • Bouwmensen Scholing zorgt voor een goede communicatie naar kandidaten over de regels die in acht worden genomen voor, tijdens en na de cursus;
 • Op onze locaties wordt deurbeleid toegepast (uitgevoerd door de locatiehouder) bij binnentreden van een locatie, om persoonlijk de deelnemers te vragen naar hun gezondheid en om rijen te voorkomen;
 • Onze locaties zijn verplicht om 1.5 meter afstand tussen de kandidaten te borgen. In de praktijk zal dit veelal betekenen dat de capaciteit van de locaties wordt verkleind om te voldoen aan deze eis;
 • Onze locaties zijn verplicht om deze anderhalve meter afstand tijdens examens eveneens te garanderen bij in- en uitloop door middel van het realiseren van een duidelijk aangegeven looppad (markeringsstrepen op vloeren);
 • Docenten, examinatoren en locatiehouders zijn verplicht om te allen tijde, 1.5 meter afstand te houden van de (examen)kandidaten;
 • Docenten, examenleiders en locatiehouders zijn verplicht om fysiek (direct of indirect) contact te voorkomen. Dit betekent dat er door de locatiehouder maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van het uitwisselen van (legitimatie)documenten zoals het dragen van handschoenen en/of andere maatregelen;
 • Locatiehouders, docenten en examenleiders zijn verplicht om de aangeraakte materialen (toetsenbord, scherm, muis, hoofdtelefoon, bureau, armleuningen e.a.) en andere materialen waarmee de kandidaat in contact is geweest te reinigen cq. desinfecteren;
 • Locatiehouders zijn verplicht om tijdens de opleiding regelmatig de oppervlaktes/materialen van algemeen gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken, trapleuningen, etc.);
 • Iedere locatiehouder is verplicht om bij het uitlenen van hulpmiddelen deze na afloop te reinigen danwel handschoenen uit te reiken aan kandidaten tijdens het gebruik hiervan indien reinigen niet mogelijk is. Daarnaast is iedere locatie  verplicht om na gebruik van de ruimte deze in zijn geheel te reinigen;
 • Iedere locatiehouder is verplicht om te allen tijde handzeep en/of desinfecterende middelen aan de kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie;
 • Deelnemers met ziekteverschijnselen (koorts, verkoudheid) worden geweerd van de cursus;
 • De catering zal aangepast worden aan het 1.5 meter beleid. Koffie/thee en lunch zal per persoon worden verstrekt door de locatiehouder, deze draagt bescherming (handschoenen en mondkapje);

Per locatie:
Om  in onze lokalen de 1,5 meter te borgen maken we onderscheid tussen trainingen met een praktijkinvulling (BHV, EHBO) en theoretische trainingen (VCA, Vak trainingen, Logistieke en Veiligheidstrainingen). Bij de BHV/EHBO volgen wij en onze docenten de richtlijnen van het NIBHV en het Oranje Kruis.

BHV/EHBO aantallen:

 • Grote (dubbele) locatie Bergen op Zoom: maximaal 12 deelnemers
 • Grote locatie Goes: maximaal 10 deelnemers

Theoretische trainingen:

 • Grote (dubbele) locatie Bergen op Zoom: maximaal 16 deelnemers
 • Grote locatie Goes: maximaal 14 deelnemers

Voor het praktijkdeel van vak trainingen of logistieke trainingen zal de werkplaats of buitenruimte zo worden ingedeeld dat 1,5 meter afstand geborgd wordt.

 

In omstandigheden waarin dit protocol niet voorziet is de locatiehouder verantwoordelijk om invulling te geven aan te nemen maatregelen.